Καμπίνα μπάνιου πολυγωνική 10 χιλιοστών ψημένο Securit. Σταθερός φεγγίτης και ανοιγόμενη πόρτα με αμμοβολή.