Γυάλινη σκάλα και κουπαστή σκάλας από κρύσταλλο triplex securit 10 + 10 χιλιοστά και inox διακοσμητικά στοιχεία.