Κουπαστή σκάλας – φανάρι – με λουρίδες από κρύσταλλο triplex securit 10 + 10 χιλιοστά  και στηρίγματα inox βαρέως τύπου.