Κουπαστή σκάλας σε inox κατασκευή από κρύσταλλο triplex 5 + 5 χιλιοστά.