Τετράγωνος καθρέπτης ρολόι, με LED φωτισμό και αμμοβολή περιμετρικά. Τα χαραγμένα λατινικά φωτιζόμενα νούμερα μαγνιτίζουν το βλέμα.