ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 01

Γυάλινη κατασκευή με πόρτα που οριοθετεί τον κήπο μονοκατοικίας στη δεξιά είσοδο. Γυαλιά 5+5 triplex και πόρτα securit 10''.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 02

Γυάλινη κατασκευή με πόρτα που οριοθετεί τον κήπο μονοκατοικίας στην αριστερή είσοδο. Γυαλιά 5+5 triplex και πόρτα securit 10''.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 03

Γυάλινη κατασκευή ασφαλείας, με πόρτα, στην είσοδο της πυλωτής μονοκατοικίας. Γυαλιά 5+5 triplex και πόρτα securit 10''.